[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2558   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม    E-office สพฐ.


ผู้เขียน : นางธัญลักษณ์ ชูประศรี
15 มิ.ย. 2558
ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนมิถุนายน 2558
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางวรรณา จันทร์เกตุ
12 มิ.ย. 2558
การลาออกจากสมาชิก กบข.
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวไซนะ ยะลอ
12 มิ.ย. 2558
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๘ สพฐ.
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวไซนะ ยะลอ
12 มิ.ย. 2558
ประชาสัมพันธ์การจัดแข็งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี ๒๕๕๘ สพฐ.
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวไซนะ ยะลอ
12 มิ.ย. 2558
ประชาสัมพันธ์ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนดนตรีศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวไซนะ ยะลอ
12 มิ.ย. 2558
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวไซนะ ยะลอ
11 มิ.ย. 2558
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาภาค 12
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวไซนะ ยะลอ
10 มิ.ย. 2558
ประชาสัมพันธ์ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : บ้านลาแล
8 มิ.ย. 2558
รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการการจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
อ่านต่อ...

จำนวน 20 หน้า  
<| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 073 289412
Myoffice_Max v.5 : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ T&T 2010