[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2558   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม    E-office สพฐ.


ผู้เขียน : นางสาวนัสรียา ยามา
23 ก.ค. 2558
เชิญประชุมงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๑๑
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายมูฮัมมะยากี อาเนาะกาแซ
20 ก.ค. 2558
พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : บ้านบาโงยซิแน
14 ก.ค. 2558
แจ้งเปิดหนังสือไม่ได้
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : บ้านวังสำราญ
7 ก.ค. 2558
เรื่อง สำรวจจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงาน
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : อาสินศึกษา
7 ก.ค. 2558
สำรวจจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีได้รับการพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงาน
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : อาสินศึกษา
7 ก.ค. 2558
โรงเรียนอาสินศึกษา
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวไซนะ ยะลอ
7 ก.ค. 2558
ประชาสัมพันธ์ เชิญโรงเรียนเข้าร่วมประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษาและรางวัลในโครงการ “ใส่สีสานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 11” สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวไซนะ ยะลอ
7 ก.ค. 2558
การรับเงินสวัสดิการสำหรับสมาชิกอาวุโส ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไปนับถึงปีบัญชี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : บ้านกือลอง
6 ก.ค. 2558
สำรวจจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงาน
อ่านต่อ...

จำนวน 20 หน้า  
<| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 073 289412
Myoffice_Max v.5 : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ T&T 2010