[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 4.1 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2557   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์     ปฎิทินกิจกรรม    E-Filing สพฐ.

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงาน
ผู้เขียน : นางสาวไซนะ ยะลอ
วันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557
เข้าชม : 271
Bookmark and Share


 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงาน

                ด้วยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สพร.) ได้จัดทำโครงการประกวดเพลงประจำสถาบันและโครงการประกวดคำขวัญ (MOTTO) ขึ้น ภายใต้แนวคิด จินตนาการสร้างสรรค์คุณภาพในระหว่างวันที่ 10-13 มีนาคม 2558

                ในการนี้จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสังกัดร่วมส่งผลงานสามารถติดต่อรานละเอียดได้ที่  02 832 9413ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประชาสัมพันธ์โครงการ การสรรหาเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 2 ปี 2558 23 ธ.ค. 2557
      ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงาน 23 ธ.ค. 2557
      ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน 22 ธ.ค. 2557
      แจ้งโรงเรียน นิคมฯ 11 นิคมฯ 5 โรงเรียนบ้านนิบง โรงเรียนบ้านลีตา มารับกระเป๋า และเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 16 ธ.ค. 2557
      จัดทำโครงการประกวดผลงานเกี่ยวกับการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตโลก 15 ธ.ค. 2557


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
Myoffice_Max v.4 power by taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ T&T 2010