[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 4.1 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2557   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์     ปฎิทินกิจกรรม    E-Filing สพฐ.

เรื่อง : จัดทำโครงการประกวดผลงานเกี่ยวกับการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตโลก
ผู้เขียน : นางสาวไซนะ ยะลอ
วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557
เข้าชม : 258
Bookmark and Share


           ด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตประจำจังหวัดยะลา เห็นว่าวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านการทุจริตโลก โดนเห็นว่าสถาบันที่มีเยาวชนที่จะปลูกฝังค่านิยมด้านความซื่อสัตย์สุจริตและการมีคุณธรรม เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต  จึงได้มีมติเห็นชอบให้จัดทำโครงการประกวดผลงานเกี่ยวกับการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตโลก

          ในการนี้จึงขอประชาสัมพันธ์ สถานศึกษาเข้าร่วมพิจารณาคัดเลือก เพื่อจัดอันดับรางวัลดีเด่น สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ทาง โทรศัพท์ 0-7320-3916ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประชาสัมพันธ์โครงการ การสรรหาเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 2 ปี 2558 23 ธ.ค. 2557
      ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงาน 23 ธ.ค. 2557
      ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน 22 ธ.ค. 2557
      แจ้งโรงเรียน นิคมฯ 11 นิคมฯ 5 โรงเรียนบ้านนิบง โรงเรียนบ้านลีตา มารับกระเป๋า และเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 16 ธ.ค. 2557
      จัดทำโครงการประกวดผลงานเกี่ยวกับการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตโลก 15 ธ.ค. 2557


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
Myoffice_Max v.4 power by taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ T&T 2010